CSR

För att försöka göra jorden till en bättre plats att leva på sponsrar vi fristående projekt i världen utifrån företagets ekonomsiska läge under perioden.

Under 2011 har vi tillsammans med en annan privat donation uppfört en brunn i Tanzania. Projektet ingår i en serie donnationer till en lokal hjälporganisation i Tanzania under namnet Mavuno Project som till dagens dato har uppfört cirka 15 brunnar.

Läs gärn mer om “Mavuno Project” som sponsrats av Sqon.