Off-line produkter

ELCID

ELCID

ELCID används för att lokalisera kortslutna statorplåtar. Man behöver endast magnetisera upp statorpaketet till 4 % av den flux som annars uppstår vid full drift. Alltså behövs inga stora elverk för magnetiseringen, utan bara en vridtransformator anslutet till vanligt 230 Volts utag.

 

SWA-Stator Wedge Analyzer

Wedge Tightness Detector

SWA används för att detektera lösa spårkilar i roterande maskiner.

 

RIV-Robotic Inspection Vehicle

RIV

RIV, Robotic Inspection Vehicle är ett ytomordentligt hjälpverktyg vid inspektioner där man har valt att låta rotorn sitta kvar under arbetet. Roboten kan bära med sig sensorer både för ELCID test och SWA test. Behöver man även kunna titta in visuellt i inanmätet kan roboten förses med videokamera.

 

Corona Probe

corona probe

Corona Probe används för att finlokalisera PD urladdningar i roterande maskiner.

 

DCR50

DCR50

DCR5o testar isolationen i maskinen genom att rampa upp spänningen försiktigt. På detta sätt kan man i ett tidig skede se om isolationen håller på att falera och kan då välja att avslut innan ett fullt genomslag.