Online-produkter

PDTracII

PDTracII

PDTracII för kontinuerlig online-mätning med 3 EMC-sensorer. Används främst för motorer och kabelanslutna generatorer. PDTracII larmar vid höga PD nivåer lokalt eller med olika utbyggbara anslutningar till valfritt ställe.

 

BusTracII

BUSTrac

BusTracII för kontinuerlig online-mätning med 6 EMC-sensorer. Används främst till generatorer som är direktanslutna till ett bus-system. Eftersom det då inte finns någon dämpning av störsignaler använder man 6 stycken EMC-sensorer för att kunna urskillja störsignaler

 

Guard

Guard

Guardsystemet för kontinuerlig online-mätning med med högupplöst data. Finns som HydroGuard, TurboGuard och BusGuard. Använder 6 till 12 EMC-sensorer.

 

TGA-S och TGA-B

TGA-S

TGA-S och TGA-B för periodisk online-mätning med med full 3D dataanalys.