PD Teori

PD är en förkortning av ordet Partial Discharge. I Sverige använder vi ordet glimmning eller partiella urladdningar. Dessa små urladdningar inom isolationssystem bryter ner isolationen. På lång sikt kan detta leda till genomslag och totalhaveri av den roterande maskinen.