Sensorer

EMC

Epoxi Mica Kondensatorer är den delen av systemet som är i kontakt med maskinens högspänningsdel och som vidareförmedlar PD-signalerna till de olika instrumenten. För de olika spänningsnivåerna finns fyra olika stora kondensatorer. Upp till 6,9 kV, upp till 16 kV, upp till 25 kV och upp till maximala 28 kV.

 

TFprobe

TFprobe

TFproben används för att kunna detektera kortslutningar på den elektriska maskinens rotor. Proben limmas på en av statorns tänder och kan därifrån avläsa den magnetiska fluxen som rotorn avger när den passerar.