Tjänster

 

Sqon AB erbjuder följande tjänster:

Försäljning och montering av övervakningsinstrument för roterande maskiner.

Provtagningar på redan etablerade maskiner.

Analyser på data från Iris powers instrument.

Upprättande av konditionsbaserad underhållsplan för roterande maskiner.

PD mätning på GIS-ställverk.

Konsultbaserad hjälp inom elteknik.

Dagsljussimulerad belysningsstyrning.